COACHING

HÖSTEN 2023 ÄR FULLBOKAD FÖR SAMTALSUPPLÄGG.

COACHING 1:1

SAMTALSUPPLÄGG VIA VIDEOSAMTAL


I Inre Power-processen vägleder jag dig genom 4 övergripande steg för att skapa medvetenhet, reda ut blockeringar, bygga upp självkänsla och självtillit och för att skapa en tydlig väg framåt som är anpassad efter dig. Ofta vill vi börja med allt samtidigt- bli starkare i kroppen, bygga självkänsla, få bättre relationer, äta mer nyttigt, göra en satsning inom yrkeslivet... risken är stor att vi upplever en övermäktighet och att vi snart tappar fokus och återgår till samma mönster som innan. Genom att pinpointa dina områden som påverkar dig allra mest just nu kan vi se vad som är "det viktigaste först" för dig och sedan ta en sak i taget strategiskt och stärkande för att skapa dig det du vill ha mer av.