COACHING

COACHING 1:1

SAMTALSUPPLÄGG VIA VIDEOSAMTAL


I Inre Power-processen vägleder jag dig genom 4 övergripande steg för att skapa medvetenhet, reda ut blockeringar, bygga upp självkänsla och självtillit och för att skapa en tydlig väg framåt som är anpassad efter dig. Ofta vill vi börja med allt samtidigt- bli starkare i kroppen, bygga självkänsla, få bättre relationer, äta mer nyttigt, göra en satsning inom yrkeslivet... risken är stor att vi upplever en övermäktighet och att vi snart tappar fokus och återgår till samma mönster som innan. Genom att pin pointa dina områden som påverkar dig allra mest just nu kan vi se vad som är "det viktigaste först" för dig och sedan ta en sak i taget strategiskt och stärkande för att skapa dig det du vill ha mer av.EFFEKTEN AV COACHING?

DITT LIV TAR FORM OCH DU BLIR FRI.


Where to begin? 
Möjligheter tar slut där vi själva slutar gå. Du kan vara helt säker på att du  utmanas till att utvecklas på så många olika sätt, lär känna dig själv från grunden, bygger din inre power och drivkraft i allt du tar dig för. Jag lovar att det här är ett av de mest effektiva sätten att förändra saker i livet till det bättre. Jag har gjort exakt samma resa själv.